Už kolikrát ti mé srdce řeklo NE!

Už kolikrát jsem se zády otočil!

Už kolikrát jsem strčil hlavu do písku!

Už kolikrát ti mé srdce řeklo NE!

Už kolikrát jsi mi hlavu zatočil!

Už kolikrát jsem byl i blízko zisku!

 

A já, jako tenkrát v Getsemanské zahradě,

jako Jidáš, polibkem tě zrazuji,

jako tenkrát - v tu noc poslední.

A já, jako tenkrát venku na nádvoří,

jako Petr, zapřením tě zrazuji,

jako tenkrát - v tu noc poslední.

 

A já jako tenkrát brzy zrána s vladaři,

jako Herodes, se ti dnes vysmívám,

jako tenkrát - v ten den poslední.

A já, jako tenkrát před shromážděním,

jako Pilát, tě kvůli lidu odsuzuji,

jako tenkrát - v ten den poslední.

 

A já, jako tenkrát na Golgotě na kříži,

jako zločinec, se teď rouhám,

jako tenkrát – v poslední chvíli na kříži.

A já, jako tenkrát při ukřižování,

jako voják, bodám kopím tvůj bok,

jako tenkrát – v poslední chvíli na kříži.