Janka stage

"I ta nejvyšší věž byla založena od základu."

Archiv 2008

Citáty3

Vánoční 1. Pokud vidíte, že něco nehraje, nebojte se obrátit na dirigenta.2. Lásku si šetři - pro ty, kteří tě nenávidí.3. Vírase nedá předat, ale dá se převzít.4. Bůh ti může dát víc než bys čekal - jen kdybys chvíli počkal.5. Stvořitel ušil svět…

ADVENT aneb 4 svíčky nestačí!

Někdo z nás si pod pojmem ADVENT představí strašnou honičku..... přes den úklid na Vánoce, pečení cukroví, shánění kaprů,nakupování dárků a večer odpočívání u televize a čtyř svíček.........Jiní se na ADVENT teší, těší se na voňavý věneček se čtyřmi…

Citáty2

Aventní1. Aby se člověk mohl změnit, musí ho někdo přijmout takového, jaký je.2. Neproste Boha o odpověď, pokud jste nepoděkovali za otázku.3. Lidé jsou úžasní - pokud je milujeme.4. Pokud jsi anděl, neboj se létat - a pokud nejsi, neboj se chodit…

7 darů Ducha svatého?co sedm...ale kotel darů!

Ať je to moudrost, rozumnost, vědění, rada, láska, zbožnost nebo bázeň nebo jakýkoli jiný dar, každý z nás má nějaký ten "dar Ducha svatého".Ať chceme, či nikoli.Jeden umí to a druhý zase ono a protože člověk nemůže mít všechno, často si…

Věci nejsou takové, jakými se zdají být.

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší…

Citáty1

Žít znamená měnit se.Odpuštění je nejlepší pomsta.Úsměv je více než smích.Odpouštíme, pokud milujeme.Ztratit naději znamená ztratit vše.Velké věci přijímá ten, kdo děkuje za malé.Být křesťan není žádný nedostatek.Nikdy není člověk tak krásný, jako…