Člověk by někdy nevěřil, jaká moc nás přesahuje, jací jsme malí a jak velký je ten, který se obětoval z největší lásky k nám, z lásky, která nikdy nezaniká.... .... .... ... ... ... ... ... .. . a i slavní moudří lidé tohoto světa se nebojí dát najevo, co je pro ně v životě důležité...

 

Když byl dítětem, znepokojil krále.

Když byl chlapcem, udivil doktory.

Když byl mužem, otřásl celým národem i základy římské říše.

Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsané o něm.

Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chval víc než všichni básníci světa.

Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochválit tolika žáky jako on.

Nezřídil si lékařskou ordinaci, ale uzdravil víc nemocných duší než tisíce lékařů nemocných těl.

Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouřku, sytil tisícové zástupy, léčil bez léků,... křísil mrtvé.

Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan ho nemohl zničit, ani hrob ho nemohl zadržet. Nade vším zvítězil.

Nevelil žádné armádě, nedobyl mečem ani kousek země, a přece žádný vojenský vůdce neměl tolik dobrovolníků jako on.

Mocí svojí lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.

Velcí muži přišli a odešli, všichni lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho.

Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny.

Nikdo není hodný se mu rovnat.

Izzák Newton

... ... ... ... při tomto čtení se mi opravdu zastavil dech ... ... ... ...