"Krvi Kristova - zachraň nás." Ale jak nás do pytle může zachránit, když nám není dána ani při vlastní slavnosti?


 

Během celého liturgického roku slavíme tolik slavností, že mě většina přijde naprosto zbytečná a slaví se už kde co. Ale nechtěla jsem si to samé myslet i o včerejší slavnosti Těla a Krve Páně. Jenže jsem včera z kostela odcházela trochu znechucená.

Jak to tedy bylo.

V úterý mi moje svědomí naznačilo, že dosáhlo svého maxima a další přestupek a zklamání, hřích a pochybení - prostě, že další pád už bude za hranicí snesitelnosti. Pak přišla středa a mše sv. bez přijetí eucharistie. Další den byla slavnost Těla a Krve Páně a mě se zdálo, že je to dobrý důvod k neodkládání a odhodlání se ke svátosti smíření zrovna. Motivací bylo prožít krásně tuto slavnost a těšit se na přijetí Těla i Krve. 

I když jsem ke zpovědnici sedla 50 minut před mší svatou, nebylo mi to nic platné. Kněz vyšel ze zpovědnice právě ve chvíli, kdy já už byla na řadě. Trocha zklamání, ale jen na chvíli. Mše svatá proběhla jako jindy běžným způsobem, ale když skončila, trochu jsem si klepala na čelo.

Já chápu, že při slavnosti je vhodné kadidlo i adorace s vystavením eucharistie, ale možná bych čekala, že když slavíme Tělo a Krev Páně, tak se nám ho také dostane. A ono nic - přijímání pod obojí neproběhlo, přesto, že měl kněz po ruce několik akolytů (nebo jak se jim říká) a kostel nebyl přeplněný.

V litaniích jsme se při adoraci modlili: "Krvi Kristova - zachraň nás." Ale jak nás do pytle může zachránit, když nám není dána ani při vlastní slavnosti? Není to trochu postavené na hlavu? Jako já chápu, že přijímání pod obojí nelze praktikovat denně - ale kdy jindy než v den, kdy se slaví?

Na co potom ty slavnosti jsou, když se vlastně neslaví? Aby ministranti mohli lidi přidusit kadidlem v kostele, kde se ani tak nedá pořádně dýchat? Nebo abychom si zazpívali litanie a vytlačili při klečení důlky do země? Já vím, přeháním. Ale zajímala by mě statistika, kolik procent včerejších slavnostních mší proběhlo s přijímáním pod obojí? Je to jen zlomek nebo většina?

No nakonec mě to vlastně ani tak moc nemrzelo, že jsem se k té zpovědi nedostala.