...jinam. 

Naše farnost zažívá po osmnácti - devatenácti letech změnu. Farář, úžasný člověk, který za ty roky vybudoval v celé farnosti tolik dobrého najednou odchází. Víme to čerstvě a máme měsíc času se s tím nějakým způsobem smířit a připravit se na něco a někoho nového. Za měsíc už tady nejspíš nebude (pokud nenastanou ještě nějaké změny).

Chtěla bych vyjádřit svou vděčnost za všechno, co pro mě a naši farnost o. Karel vykonal. Přišel k nám jako mladý kněz a vystřídal tehdy u nás úřadujícího o. Jana Kutáče. Šla jsem tehdy do třetí třídy a o. Karel mě připravoval na první svaté přijímání. Už tehdy jsme si ho velmi oblíbili. Jak šel čas, jednu dobu byl i mým zpovědníkem. Úžasné na něm bylo pozorovat, jak s každým jiným knězem, který k nám do farnosti přišel kaplanovat, vycházel. Při jeho působení prošlo naší farností mnoho kaplanů a jáhnů - se všemi uměl komunikovat. Dokázal přitáhnout do kostela lidi různého věku a stavu. Plno hledajících lidí díky němu zakotvilo u Krista. Uměl se dohodnout se starosty obcí naší farnosti, neodmítal ani bezdomovce a lidi na jiné životní úrovni. Plno mladých z okolních farností mohlo mít díky němu církevní svatební obřad. Plno dětí nepraktikujících katolíků mohlo být jeho rukama pokřtěno. Můžu říct, že o. Karel je opravdovým Božím nástrojem.

S radostí vzpomínám na náš svatební obřad, při kterém nás on oddával. Přes všechny ty vzpomínky, které na něj mám, jsem opravdu vděčná za tu chvíli, která přišla. Na tu změnu, která se týká jeho i nás. Mám opravdovou radost, že si to Hospodin takto naplánoval a zařídil. Po skoro dvaceti letech přichází konečně změna, kterou nutně potřebuje jak naše farnost, tak sám o. Karel. A ta změna není špatná, jak si někdo myslí a hned přemýšlí nad nesmyslnými peticemi, aby tu o.Karel zůstal. Ta změna je jen těžká. Mu samotnému, věřím, se bude těžko odcházet. My si zase budeme těžko zvykat na někoho jiného. Na jiný způsob jednání, na jiné priority, na jiné vedení. A čím později změna přichází, tím je pro všechny dotčené těžší.

Chtěla bych povzbudit všechny, kteří jeho odchod nevidí tak radostně jako já, aby byli otevření této změně. Můžeme se modlit. Musíme se modlit. Za o.Karla, aby pro něho změna nebyla moc těžká, a aby ho nová farnost, do které nastoupí přijala s láskou. Za nového faráře, který k nám přijde, aby byl silný, stálý, rozhodný a dal naší farnosti to, co právě potřebuje. Aby byl sice jiným, ale také Božím nástrojem. A hlavně za nás, abychom o. Karla nechali ve svobodě odejít. Není nic těžšího, než když na vás někdo vyvíjí nátlak, abyste se řídili podle něho či druhých. Abychom si neidealizovali jeho působení, ale dali prostor novému faráři u nás zakotvit a dát naší farnosti nový vítr do plachet. Abychom ho s láskou přijali a nesrovnávali. 

Ať se nám to všem daří!