Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky, neboť vaše cesta bude zalitá sluncem.

Blahoslavení, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy bavit.

Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a poslouchat, neboť oni se naučí novým věcem.

Blahoslavení ti, kteří myslí dřív než jednají a kteří se modlí dřív, než myslí, neboť oni se vyhnou hloupostem.

Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se, přestože vám lidé skáčou do řeči, odporují vám a hází vám klacky pod nohy, neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce.

Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém, s kým se stýkají, neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost.

.....Kdo má Boha je bohatý - bohatý v duchu... a kdo je bohatý, je šťastný...