Myslím, že tento příběh sa náramně hodí do začátku postní doby...... řekl: " Máš to mít! " a zaplatil.

_______________________________________________________________________

Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel jednou v jedno velikonoční nedělní ráno do kostela a nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelny.

Více lidí v údivu nadzdvihlo obočí, když pastor začal mluvit.

Říkal, jak se včera procházel po městě a uviděl naproti chlapce, který nesl tuto klec.

Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem.

Zastavil ho a zeptal se: " Co to tam máš, synku? "

" Jen pár starých ptáků" odpověděl.

" Co chceš s nimi dělat? " zeptal se pastor.

" Sebrat je domů a hrát si s nimi, " odpověděl.

" Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím. "

" Ale dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom? "

" Ale, mám i pár koček, " řekl malý chlapec. "Rády si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim."

Pastor na moment ztichl.

" Kolik chceš za ty ptáky, synku? "

" Coo??!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají - a vůbec nejsou pěkní! "Kolik? " Znovu se zeptá pastor.

Chlapec si ho přeměří, jako by byl blázen a říká:"10 dolarů!" Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk.

Pastor zvedl klec a nesl na konec aleje, kde byl strom a malý trávník.

Položil ji na zem, otevřel dvířka a klapáním na mřížku klece, přesvědčil ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu.

To vysvětlilo přítomnost klece u kazatelny, a potom pastor začal vyprávět tento příběh:

_________________________________________________________________________________

Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal:

"Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!“

" Co s nimi budeš dělat? " zeptal se Ježíš.

Satan odpověděl: " Chaa, budu si s nimi hrát! Budu je učit, jak se ženit a rozvádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"

" A co uděláš potom? " zeptal se Ježíš.

" Zabiji je! " hrdě se vypnul Satan.

" Kolik za ně chceš? " zeptal se Ježíš.

" Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani špetka dobra. Kdy si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivají tě, budou Tě proklínat a zabijí tě! Určitě je nechceš!"

" Co za ně chceš?" zeptal se znovu.

Satan se podíval na Ježíše a zakřenil se: " Každou Tvou slzu a všechnu Tvou krev! "

Ježíš řekl: " Máš to mít! " a zaplatil.